Lọc nước giếng khoan bằng cột composite không sạch nếu không trộn khí tách nước.

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *